Summa sidvisningar

tisdag 29 mars 2011

LIMIT YOUR KILL !

På hemsidan Edgeflyfishing.com så har man jobbat fram ett nytt koncept som jag är väldigt tilltalad av nämligen "Limit Your Kill".
När C&R begreppet kom fram för ett tjugotal år sedan så var det ett rejält nytänkande. Under åren som kom så började fler och fler fiskare anamma detta i sitt fiske, så länge var allt väl. Sedan kom en ny generation fiskare i början på 2000-talet som tyvärr gjort det till ett heligt och allsmäktigt förfarande. Om man inte återutsätter allt som fångas är man en i...t, det blir påhopp i diverse forum osv.

Man tror sig kunna, veta, förstå och ha rätt till att peka på minsta lilla fel i hanteringen av tex en gädda. Det kan vara att avkrokningsmattan inte ligger plant, du har strl 4 på kroken inte 6 eller 8 som dom tycker är det enda, du håller gäddan fel, du har inte handlandat gäddan, den låg tre sekunder för länge i två minusgrader, du vet ögonen kan frysa, allt allt är fel. Det värsta man kan göra är att lägga upp en bild med en död gädda i famnen, spelar ingen roll om fångstmannen/kvinnan är 10 år gammal och fått sin första gädda. Nä då bombas man med tillrättavisningar!
Riktigt drygt faktiskt att läsa sånt varje gång det ligger ett foto ute som inte "fyller normen".

Ingenting som stärker vår roll hos allmänheten i den debatt som nu pågår. Själv har jag nu under något år försökt få mina arbetskamrater att förstå varför jag fiskar som jag gör.

Vanliga frågor är:
- Tar du inte upp fisken?
- Varför fiskar du då om du inte tar hem fisken?
- Kan det vara roligt det, att bara fånga, fota och släppa tillbaka?
- Överlever fisken ?

Det är inte alltid lätt att få icke fiskintresserade att förstå resonemanget med C&R.

För mig i mitt fiske så har jag släppt tillbaka gäddor, gösar, abborrar, öringar och lakar i över 25 års tid. Jag kan det här med återutsättning, jag har rätt verktyg och rätt kunskap sånt man förvärvar över många års fiske. Men likt förbannat så måste en del fiskar avlivas pga skador under drillning osv, det finns inget 100%-igt fiske där all fisk kan återutsättas. Sedan så vill jag ha några matgösar att grilla under de få varma sommarkvällar vi har till förfogande. Abborre är en fantastisk matfisk, liksom en fin välgödd insjööring.
Totaluttaget under ett år handlar om 5-8 gösar till mig och bekanta, lite abborrre och möjligen en eller två öringar till köket.
Jag vill och försöker i det längsta att återutsätta de stora fiskarna jag får och jag tror mig lyckas i de allra flesta fallen. Men det händer att jag måste bonka, då den klart och tydligt visar tendenser att inte klara av en återutsättning och det är min förbannade skyldighet som sportfiskare!

Därför anser jag att "Limit Your Kill" bättre överensstämmer med vår verklighet ute på fiskevattnen.

Jag har kopierat deras skrift från hemsidan:

"Catch and Release är ett begrepp som följt med oss länge och som har fått en allt starkare betydelse för hur vi väljer att vårda våra sportfiskevatten. Många vatten med hårt fisketryck eller begränsade bestånd har fått en nyrenässans tack vare ett utbrett och väl genomfört C&R fiske. Det enda problemet med Catch and Release är att det fungerar bäst tillämpat bland rena sportfiskare och det är svårt att få exempelvis husbehovsfiskare, fritidsfiskare och yrkesfiskare att ställa sig bakom ett utbrett C&R-fiske då alternativa fisketekniker kan göra återutsättning omöjlig.


Under hösten har undertecknad samt Nicolas Jändel på Allt om Flugfiske och Lars Terkildsen på Fiskeshopen All Fly i Mörrum diskuterat fram ett nytt begrepp som vi tycker kompletterar C&R och som är mycket lättare för alla de som nyttjar fiskeresursen att ställa sig bakom. Uttrycket vi vill pusha på och som vi valt att ge en bredare definition är Limit your Kill.

Begreppet Limit your Kill står för ett förhållningssätt vid fiske som innebär att vi sportfiskare tar vårt ansvar för fiskresursen. Föregår vi med gott exempel bygger vi samtidigt en bättre grund att stå på när vi jobbar för att påverka andra aktörer som husbehovsfiskare, fritidsfiskare, yrkesfiskare och myndigheter. Alla parter behöver enas och följa det goda exemplet Limit your Kill står för så att vi tillsammans hjälps åt att återskapa en så livskraftig fiskeresurs som möjligt.


I praktiken innebär Limit your Kill att man:

•Begränsar sitt uttag av matfisk och fiskar med fokus på ett långsiktigt hållbart sportfiske.

•Man tar inte upp fler matfiskar i ett ekosystem än att ett fiskbestånd kan anses minimalt påverkat av uttaget.

•Man väljer även i möjligaste mån vilka fiskar man tar upp. Riktigt stora och välvuxna individer av respektive art bär på en stark genetisk bas som man bör eftersträva att bevara samt att det är de fiskarna som ger flest yngel vid lek."

Länken till deras hemsida finner du nedan.

http://www.edgeflyfishing.com/FP/om-edge/skapa-ett-galleri/limit-your-kill.html

4 kommentarer:

  1. Mycket vettigt skrivet!

    SvaraRadera
  2. Mycket bra skrivit, håller med dig!!

    SvaraRadera
  3. Bra skrivet. Eftersom olika vatten tål olika stora uttag så tycker jag att det borde vara no kill på vissa vatten t ex näringsfattiga fjällvatten med ett högt fisketryck och i vatten som tål ett högre fisketryck t ex en näringsrik gössjö så kan Limit your Kill vara en bra metod.

    SvaraRadera