Summa sidvisningar

fredag 21 september 2012

GÄDDAN EN KALLVATTENSFISK


Ibland stämmer inte vetenskapliga fakta överrens med sitt eget fiske. Gäddan sägs i litteraturen trivas bäst runt 14 grader, då äter den som mest och växer som bäst.

Jag har själv tittat i min databank över fångade gäddor över 4 kilo och kan konstatera att det är betydligt lättare att fånga grov gädda i betydligt lägre temperaturer. Jag vill påstå att vattentemperaturer mellan 3 till 6 grader är den optimala i gäddfisket och det spelar ingen roll om det är vår eller höstfiske. Det är samma intervall som gäller. Det som skiljer är valet av plats och djup.

Nu skall ni komma ihåg att detta gäller insjögäddor i mina sjöar, i mitt fiske!

STIGANDE OCH FALLANDE TEMPERATUR
Nu får man skilja på vårfisket som sker i stigande temperatur mot höstfisket som bedrivs i fallande temperaturer. Men egentligen spelar det ingen roll, vattentempen styr fisket oavsett årstid. På våren letar vi det något varmare vattnet och en temphöjning från 2 till 4 grader är ju 200%-ig ökning!

Självklart påverkar varje grad fisket i en positiv rikting så länge i vattnet inte överstiger 18 grader. Efter det så blir det betydligt svårare att fånga större gädda.

Under hösten är det omvända förhållanden, där fiskar man i fallande temperaturer. Jag vill även där ha låga temperaturer, helst under sex grader.


Tabell över fångade gäddor över 4 kilo vid olika vattentemperaturer 2002 - 2012
 SVÅRASTE INTERVALLET
Svåraste intervallet ligger mellan 11 – 15 grader som under våren infaller i början av maj och som infaller i början av september på hösten, nu pratar jag generellt vid en normal vår och normal höst. Det kan diffa på några dagar ofta inte mer.

Runt den temperaturen flyttar gäddan sig i vattenmassorna och har ingen riktig hemvist som den egentligen trivs vid. Den står i insjöarna varken djupt eller grunt. Man får leta efter gäddorna och jag har inte blivit riktigt klok på var de befinner sig.

När det gäller vårfisket så har gäddan gått över i lek och den hugger inte, den grövre gäddan som lekt behöver återhämta sig och är inte nämnvärt intresserad av våra drag. Smågäddorna ser sin chans att äta upp sig i alla fall. Djupfisket funkar inte och grundfisket kan också vara svårt. Denna tid är en typisk mellanperiod.

På hösten så påverkar den fallande temperaturen att gäddan flyttar sig, många gånger först ifrån djupt vatten mot grundare partier. Men hon går inte upp för grunt för ännu har inte betesfisken dragit sig mot dessa lokaler. Det sker när vi närmar oss tio grader och under, då kommer betesfisken in på medeldjupt vatten
(4 - 6 meter). Jag tycker det är precis lika svårt denna tid som i maj vid samma temperaturspann. Alltså har jag inte haft lika god framgång i spannet 11-15 grader.

Novembergädda i 3 gradigt vatten
Marsgädda i 3 gradigt vatten
VAL AV PLATS OCH DJUP
Höstfisket styr enligt principen, vattentemperatur och tillgång till bytesfisk. Temperaturen för trivseln och bytesfisken för tillväxten. Under sommarn går detta inte hand i hand då gäddan lär parkera på djupt vatten för trivseln medans betesfisken befinner sig på helt andra platser. Alltså finns tillgången till betesfisk ibland på helt andra djup så gäddan behöver använda sig av långa förflyttningar mellan intag av föda och vila. Det handlar både vertikala förflyttningar i meter och diagonala förflyttningar uppåt hundratals meter.

På hösten så är avståndet betydligt kortare mellan betestimmens lokalisering och gäddans trivsel vid vila. Det kanske är en faktor som gör fisket lättare att nå storgäddan.
Aprilgädda i 6 gradigt vatten

Oktobergädda i 6 gradigt vatten
Om vårfisket nästan uteslutande handlar om grundfiske under 3 meter, så har jag inga bekymmer att hålla mig på vattendjup över 8 meter vid senhöstfisket.
Vattenmassan på djupt vatten håller stabilare temperatur och står emot kallras på helt annat sätt än en grundare vik.

Alltså är det ett habitat som lockar både betesfisk och gäddan på senhösten.


SAMMA INTERVALL VÅR OCH HÖST!
För mig gäller samma temperaturintervall vår och höst, gäddan är ”lättast” att fånga från ca 3 – 10 grader med en tydlig topp mellan 3 – 6 grader.

Spannet mellan 11 – 15 grader har varit en svårare period både vår och höst.

Intervallet 16 – 18 grader infaller ofta i juni och då har efterleksfisket skördat framgångar igen efter gäddans lek.

Att fånga grov gädda i 20 gradigt vatten sker ofta i månadsskiftet juni-juli då jag haft fina kvällsfisken.


OBS: Vattentemperaturen avser ytvattnet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar